Támogatottak / Mester-M Díjazottak

MESTER-M DÍJ, Természettudományos kategória

Dr. Koncz Gábor
biológiatanár, Kisvárda

FIATAL TANÁR KATEGÓRIA DÍJAZOTTJA 

"A tanár a személyiségével nevel. Ha barátsággal fordulunk a diákok felé, az megtérül.”

Dr. Koncz Gábor a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium biológiatanára, tehetséggondozója. Érdeklődő diákjaival együtt tevékenykedik a Kutató Diákok Mozgalmában. Diákjai kiválóan szerepelnek a hazai és nemzetközi versenyeken, OKTV-n is. Rendszeresen publikál, előadásokat tart. Biológia témájú munkafüzeteket írt, oktatóvideókat készített, kihasználja a digitális technika nyújtotta lehetőségeket. A Béres József Tudományos Ismeretterjesztő Társulat aktív tagja. A Varázsvár interaktív, tudományos ismeretterjesztő műhely egyik alapítója. Tanítványai életét és munkáját, odaadó és felelősségteljes hozzáállását példaértékűnek tartják.


Karasz Gyöngyi
kémiatanár, Gödöllő

„Hiszem, hogy a tanár-diák kapcsolat bizalomra épül.”

Karasz Gyöngyi 1985 óta tanít a Gödöllői Török Ignác Gimnáziumban, ahol közel 20 éve kémia szaktárgyi tehetséggondozó programot működtet. Kiváló érzékkel ismeri fel a tehetséges tanulókat, akiket kitűnő pedagógiai módszerekkel készít fel különféle megmérettetésekre. Számos diákja ért el előkelő helyezést a hazai kémia tantárgyi versenyeken, OKTV-n és a nemzetközi természettudományos diákolimpiákon. Egyetemi hallgatóknak tanári gyakorlatot tart, közreműködik az országos kémiaversenyek feladatainak értékelésében.


Hóbor Sándor
fizikatanár, Eger

„Nem a tantárgyat kell tanítani, hanem a gyereket.”

Hóbor Sándor az Egri Dobó István Gimnázium nyugalmazott tanára, mesterpedagógus, humán ökológus. Négy évtizedes munkája alatt sok fiatalt készített föl fizikából versenyre, továbbtanulásra, de kísérletek bemutatásával a kevésbé érdeklődőket is igyekezett megfogni. Nevéhez fűződik a Heves megyei Mátrai Tibor Fizikaversenyek megszervezése, a „Fizika a környezetünkben” című feladatgyűjteményt összeállítása. Szaktanácsadóként, munkaközösség vezetőként, szaktanárként és osztályfőnökként is kiemelkedő, lelkiismeretes munkát végzett. 


Erdősné Németh Ágnes
informatika és matematikatanár, Nagykanizsa

„Differenciáltan kell foglalkozni a gyerekekkel.”Erdősné Németh Ágnes a Batthyány Lajos Gimnázium innovatív mesterpedagógusa, sikeres tehetséggondozója. Diákjai eredményesen szerepelnek a hazai és nemzetközi informatikai versenyeken. Kutatja a versenyprogramozás tanításának módszereit. Hazai és nemzetközi tudományos folyóiratokba módszertani cikkeket ír, előad a témában. A Neumann Társaság alelnökeként sokat tesz az informatikai tehetségek felkutatásáért és a tudomány népszerűsítéséért. Nála a tanítás és a nevelés, a jó példa felmutatása együtt jár, nem csupán szaktanárként nyújt sokat a diákoknak, de személyiségüket is formálja.   


MESTER-M DÍJ, Művészet kategória

Radics Miroslav
klarinét művész-tanár, Pécs

Akkor tesszük a legjobbat a világgal, ha minél több művészt szabadítunk rá.”


Radics Miroslav a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium sokoldalú művésztanára. Az ország egyik legnépesebb tanszakával büszkélkedhet. Kamarazene tanárként és zenekar vezetőként is dolgozik, mesterkurzusokat tart, zsűrizik, szervezője a Pécsi Nemzetközi Harmonika fesztiválnak. Több tanítványa lett dobogós a hazai és nemzetközi klarinétversenyeken, majd váltak nemzetközi zenekarok tagjaivá és koncert helyszínek fellépőivé. Fontosnak tartja a határokon átívelő kulturális értékek megőrzését. Az általa alapított Művészfaragó Egyesület tehetségtámogatással foglalkozik. A mindennapi zenélés és a pedagógusi munka nála példaértékű összhangban van egymással.

Nagy László
rajz és vizuális művészet- és művészettörténet tanár, Szeged

„A pedagógiai pálya kincskeresés.”

Nagy László a Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium művészettörténet, vizuális kultúra és médiaismeret tanára. Tehetséggondozó munkáját az elmúlt 14 évben több mint száz országos versenyeredmény igazolja. Emellett hátrányos helyzetű diákok koordinátora, egyetemi hallgatók szakvezetője. Tehetségápoló nyári szakkört, 3D animációs és fotós-videós szakkört szervezett, összefogja az iskolaújság és az iskolarádió szerkesztését. Rendkívül színes egyéniség, szakmailag és a személyiségét tekintve diákjai példaképnek látják.


Demel Eszter
karnagy, Veszprém

„Az érzelmi nevelés, az egymásra figyelés az együtt-zenélés alapja”

Demel Eszter a Csermák Antal Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola szolfézs tanára, karnagya, akkreditált Kokas-oktató. Tanított Budapesten, New York államban és Dániában, Ausztriában is. Több évtizedes zenepedagógiai munkája során gyerekek százainak adott zeneszeretetet. Irányítása alatt a Gárdonyi Zoltán Ifjúsági Kamarazenekar az egyik legjelentősebb hazai ifjúsági zenekarrá fejlődött. Növendékeiből számos elismert előadóművész, karnagy, zenetudós lett. Az érzelmi nevelést, az egymásra figyelést tekinti az együtt-zenélés alapjának, 7-20 éves korig vezeti növendékeit. Táborokat szervez, közösségi élményeken keresztül adja át példamutató értékrendjét.


MESTER-M DÍJ, Sport kategória

Török Loránd
testnevelőtanár, atlétika edző, Pannonhalma

„Érezze a gyerek, hogy fontos nekem!”Török Loránd, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Szakkollégium testnevelés tanára, mezei futás és atlétika edzője korábban maga is atletizált. Edzései és testnevelés órái különlegesek, diákjaival életre szólóan szeretteti meg a sportot. Tanítványai számos bajnoki címet, dobogós helyezést értek el a diáksport versenyeken, diákolimpiákon. A bentlakásos kollégium nevelőjeként a teljes életét, a személyiségét adja bele a munkába. Kifejezetten férfias erényekre nevel: teljes erőbedobásra, következetességre, kitartó munkára, rendszerességre, felelősségvállalásra. Diákjai nagyon tisztelik.

Gyimes Nikolett
cselgáncs edző, Győr

Nagyon kell tisztelni a versenyzőinket, hiszen mi nem lennénk sehol nélkülük.”

Gyimes Nikolett 1997 óta szakedzőként irányítja a Széchenyi István Egyetem Judo Szakosztályát, 2001 óta az egyetem testnevelő tanára. Kezdetektől tart judo szakköröket, edzéseket 5-65 éves korig. Szigorú és követel, elvárja a jó szereplést az iskolában és az edzéseken is, tanítványait az életre neveli. De mindent meg is tesz azért, hogy megfelelő körülmények között sportolhassanak. Tanítványai követendő példaként tekintenek rá. Maga is Masters világ- és Európa Bajnok. Legismertebb tanítványa Sipőcz Richárd, Európa Bajnok, felnőtt Grand Prix és Junior Világ Bajnoki bronzérmes. 


Eperjesi László
atlétika edző, Békéscsaba-Szeged

Embert kell nevelni, nemcsak versenyzőt.”

Eperjesi László 1994-től dolgozik edzőként, 2007 óta a Kopp Békéscsabai Atlétikai Klub atlétika edzője. Fiatalkorában maga is atletizált. Mindig az volt a célja, hogy tisztességes embert neveljen a fiatalokból. Vallja, hogy küzdőképesség, kitartás, hit és a sportág iránti alázat nélkül senki nem lehet sikeres. Legkiemelkedőbb tanítványa az olimpiai bronzérmes súlylökő, világbajnok, Európa Bajnok Márton Anita, aki számára testi alkatához igazított, sajátos, egyedi dobótechnikát fejlesztett ki. Szakmai tudásával, tanácsaival segíti a Magyar Atlétikai Szövetség súlylökés szakágát.